gdy potrzebujesz profesjonalnej porady

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania, które mają na celu przyjrzeć się możliwościom rozwiązania problemu klienta tu i teraz. Prowadzą do tego, by wyposażyć klienta w zasoby do radzenia sobie z aktualną sytuacją – stworzyć strategię działania, zaproponować ćwiczenia do wykonywania na codzień, wskazać potencjalne drogi do rozwiązania problemu. Konsultacja może służyć również zrozumieniu pewnego problemu i uzyskaniu rzetelnej, zgodnej z najnowszą wiedzą psychologiczną informacji na temat potencjalnych przyczyn i możliwości radzenia sobie w danej sytuacji. 

Konsultacje mogą dotyczyć między innymi:

– bieżących problemów, lub przeżyć, które sprawiają trudność

– sytuacji w relacjach – rodzinnych, partnerskich, zawodowych

– postępowania w trudnych sytuacjach rodzinnych, np. problemach wychowawczych, w sytuacji chorób członków najbliższej rodziny 

– wyboru ścieżki zawodowej, czy podjęcia decyzji o charakterze zawodowym

Ilość spotkań konsultacyjnych zależy od potrzeb i preferencji klienta. Nie ma konieczności, aby przybierały one formę regularnych spotkań. Dla niektórych osób, szukających rzetelnej wiedzy na ważny dla nich temat, wystarczy już jedno spotkanie. Niektóre osoby, które zaczynają odkrywać i zgłębiać pewne zależności, decydują się na rozpoczęcie psychoterapii, która stanowi innego rodzaju drogę do rozwoju osobistego.

gdy poszukujesz trwałych zmian na lepsze

Terapia ACT

Terapia ACT jest procesem uwalniania własnego potencjału, zbliżającym do przeżywania życia w pełni. 

Pracę terapeutyczną rozpoczynam z klientem po kilku (zazwyczaj dwóch – trzech) spotkaniach konsultacyjnych, w trakcie których przyglądamy się bieżącym trudnościom i oczekiwaniom klienta oraz wzajemnej relacji. Wspólnie podejmujemy decyzję, czy sposób i podejście terapeutyczne, w jakim pracuję, są  dla klienta odpowiednie, oraz ustalamy ramy czasowe terapii.

Terapia ACT polega na regularnych spotkaniach (zazwyczaj raz w tygodniu), podczas których pracujemy nad bieżącymi problemami i trudnościami, jednocześnie starając się zrozumieć jakie bariery (np. schematy myślowe, trudne emocje, niekoniecznie uświadamiane wewnętrzne przekonania, a nawet bariery w ciele) stoją na drodze do pełniejszego i harmonijnego rozwoju. Podczas pracy terapeutycznej pracujemy nad odczuwaniem emocji i ciała, odkrywamy także z kilentem jego potencjał, zasoby i wartości – takie obszary życia, które mogą stanowić źródło wsparcia, motywacji oraz inspiracji do działania. 

Terapii ACT najczęściej pracuję z klientami nad:

– poczuciem braku sensu życia lub powtarzającymi się problemami, np. trudnościami w relacjach z bliskimi, trudnościami w zbudowaniu trwałego związku, czy realizacji zawodowej, 

– lękiem i brakiem motywacji, problemami afektywnymi, takimi jak: depresja (w tym także depresja poporodowa), zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe w postaci lęku społecznego, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

– trudnościami, wynikającymi z reakcji na długotrwały stres, także problemami w adaptacji do nowej sytuacji, np. przeżywanie żałoby, rozpadu związku, utraty lub zmiany pracy lub pojawienie się choroby

– problemami związanymi z odżywianiem i akceptacją swojego ciała  

Nurtem terapeutycznym, w którym pracuję, jest trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, szczególnie Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Wykorzystuję także elementy psychoterapii integratywnej, w jakiej szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Więcej informacji o nurcie terapii, w jakim pracuję znajduje się TUTAJ.

Dowiedz się więcej o nurcie psychoterapii, w jakim pracuję >>>

gdy poszukujesz kreatywnej podróży wgłąb siebie

Arteterapia

Arteterapia, czyli leczenie przez sztukę, to rodzaj terapii, która poprzez wykorzystanie kreatywności przyczynia się do poprawy stanu psychicznego i fizycznego klienta.

Podczas spotkań arteterapeutycznych klient ma możliwość wyrażania własnych emocji i myśli, poprzez korzystanie z artystycznych form wyrazu (np. rysunku, obrazu, fotografii, poezji). Dzięki wykorzystaniu środków artystycznych klient ma okazję przyjrzeć się z innej perspektywy swojemu wnętrzu, lub swoim trudnościom.

Uczestniczenie w procesie arteterapii nie wymaga umiejętności artystycznych – nie jest tu istotne, czy efekty pracy są ładne i estetyczne. To co jest istotne, to wartość jaką wytworzone dzieło ma dla klienta i procesu terapeutycznego. Analizując wytworzone prace, wspólnie zastanawiamy się nad zawartymi w nich znaczeniami i symbolami.

W sesjach arteterapeutycznych mogą także uczestniczyć osoby, zajmujące się profesjonalnie sztuką i twórczością. W tym przypadku terapia koncentruje się dodatkowo na poszukiwaniu sposobów, w jakich własna wrażliwość na sztukę może pomóc w radzeniu sobie z problemami.

Proces kreatywny jest działaniem, który pozwala rozwinąć poczucie własnej wartości oraz nadać sens zjawiskom, z którymi spotykamy się na co dzień. Badania naukowe wykazują, że działania arteterapeutyczne są skuteczne w radzeniu sobie z obniżonym nastrojem, depresją i zaburzeniami lękowymi (także tymi, które są wynikiem traumy), w sytuacji zmagania się z trudną sytuacją życiową, np. przewlekłą chorobą, czy utratą bliskiej osoby. Pomaga w wypracowywaniu asertywności i umacnianiu własnego poczucia tożsamości (np. związanej z rolami płciowymi i społecznymi – kobiecością i męskością, orientacją seksualną, rodzicielstwem). 

praca z grupami

Wykłady, szkolenia i warsztaty

Prowadzę wykłady popularnonaukowe, warsztaty i szkolenia z zakresu psychologii (głównie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, pracy na własnym doświadczeniu). Mam bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobywane zarówno podczas pracy wykładowcy akademickiego, jak i współpracy z firmami (np. CINiBA) i stowarzyszeniami (m.in. Pocałuj się w mózg, Instytut Edukacji Pozytywnej). 

Prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności terapeutycznych dla osób nie będących psychologami, których praca opiera się na kontaktach z innymi – dla personelu medycznego. Zajmuję się warsztatowo pracą nad rozwijaniem kreatywności i twórczości (w grupach dorosłych oraz z dziećmi).

Zadzwoń – skonsultuj się w sprawie wizyty – 603 170 103